Bestuurlijke informatie

Bestuurlijke informatie

Door de Gemeente Utrecht is besloten tot het invoeren van gezamenlijk Parkmanagement voor alle bedrijven- en kantoorlocaties op het bedrijven- en kantorenterrein de Wetering-Haarrijn.

De Vereniging Parkmanagement de Wetering-Haarijn is op 1 maart 2001 opgericht.

Alle erfpachters in De Wetering-Haarrijn zijn verplicht tot lidmaatschap en een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging.

Het primaire doel van Parkmanagement is het realiseren en behouden van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van zowel de private kavels als het openbaar gebied.

Onder Parkmanagement vallen, kortgezegd de volgende taken: onderhoud private kavels en publieke voorzieningen, algemene terreinbeveiliging (m.u.v. de individuele kantoren- en bedrijfspanden), bewegwijzering, afvalinzameling en -verwerking, vervoersmanagement, stedenbouwkundige en architectonische voorschriften.

Het bestuur van de vereniging heeft een overeenkomst met een beheermaatschappij voor de uitvoer van het Parkmanagement.

Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Samenstelling dagelijks bestuur Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn


Edward van Tuinen (Mediq) - voorzitter


Peter Cullens (Cullens & Verweij) - penningmeester


Marco Peek (Restaurant Zuiver, Brothers Horeca Groep) - bestuurslid


Johan Theunissen (Shell De Wetering) - bestuurslid


Huub Kluijtmans (WSB Finishing Equipment) - bestuurslid

Contact:
U kunt de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn en haar bestuursleden bereiken via de Beheerorganisatie Sweco:

Postadres
Postbus 43007
3540 AA Utrecht
T +31 30 241 22 23
E info@swecoparkmanagement.nl

Laatste nieuws

Twitter Button
Ernstige verkeershinder: werkzaamheden A12 Galecopperbrug
26 september tot 28 oktober 2019 Rijkswaterstaat werkt van donderdagavond 26 september 21.00 uur tot...
uitbreiding team Sweco Parkmanagement
Sinds kort maak ik deel uit van het team van Sweco Parkmanagement. Voor wie mij nog niet is tegengekomen...
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
» Alle berichten lezen