Nieuws

Laatste nieuws

Brand op openbare parkeerplaats Haarrijn

Zaterdagavond j.l heeft er brand gewoed op het 2e (komend vanaf weteringzijde) openbare parkeerterrein op Haarrijn.

Er zijn 5 bestelbussen geheel uitgebrand waaronder een drietal van GLS. Uiteraard volgen we e.e.a. nauwgezet en onderhouden hierover onder andere contact met de politie/onze wijkagent.
Tevens zal onze collectieve beveiliger VMB de komende periode verscherpt/extra toezicht houden op deze parkeerplaatsen.
 
Zie voor verdere berichtgeving: http://rtvu.nl/n/1731387/
 


// Lees verder..


We nemen actie inzake problematiek Leidsche Rijntunnel!

Uw bestuur van de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn heeft het initiatief genomen de problematiek inzake de Utrechtse Leidsche Rijntunnel zwaar op de gemeentelijke/politieke agenda te plaatsen.
Het is een groot speerpunt van ons als bestuur. Tenslotte staan wij voor alle direct betrokkenen op ons bedrijvenpark en weten dat u allen bijzonder veel last ondervindt van de ‘tunnelproblematiek’.

Om een zo breed mogelijk draagvlak te genereren en een sterkere positie te hebben richting de (in eerst instantie) gemeentelijke politiek hebben wij samenwerking gezocht met onze buren van industrieterrein Lage Weide.
files/resultaten-vervolgonderzoeken-tunneldoseren.pdf

// Lees verder..


Verplaatsing Jellinek-kliniek naar Antonius Ziekenhuis

Dinsdag 6 februari 18.00 uur informatiebijeenkomst in het Antonius Ziekenhuis!

Onlangs kregen wij onderstaande brief in ons bezit.

Geachte buurtbewoner,
Met deze brief informeren we u over de vestiging van Jellinek aan de Soestwetering 1 in Utrecht, binnen de muren van het St. Antonius Ziekenhuis. Jellinek gaat op deze locatie vanaf april 2018 cliënten ontvangen die op vrijwillige basis deelnemen aan een behandelprogramma om volledig te stoppen met alcohol- en/of drugsgebruik.
Omdat we graag met u als buurtbewoner in contact komen en u kennis willen laten maken met Jellinek, organiseert Jellinek, in samenwerking met St. Antonius, een informatieve inloopavond op dinsdag 6 februari a.s. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Achtergrond
Jellinek zocht huurruimte, omdat het huurcontract van haar pand in het centrum van Utrecht
per april 2018 afloopt. Doordat Altrecht de klinische opnamecapaciteit voor ouderenpsychiatrie concentreert in Zeist, komt een deel van de door Altrecht gehuurde ruimte in het ziekenhuis
vrij. Die ruimte, op de 2e verdieping van de psychiatrievleugel in het St. Antonius, is al
ingericht op zorg en sluit daarom goed aan bij de locatiewensen van Jellinek. Daarom gaat Altrecht deze ruimte onderverhuren aan Jellinek. Altrecht Ouderenpsychiatrie, blijft nog wel ambulante zorg bieden vanuit het ziekenhuis.


// Lees verder..


Sweco Parkmanagement gaat verhuizen!

Ons nieuwe bezoekadres wordt per 23 januari a.s.:        

Secoya Campus
Gebouw B, 1e verdieping
Papendorpseweg 97
3528 BJ  Utrecht 

Ons postadres blijft ongewijzigd:
Postbus 43007
3540 AA Utrecht

Ook ons telefoonnummer +31 30 241 22 23 en e-mailadres (parkmanagement@sweco.nl ) wijzigen niet.
LET OP >> het e-mailadres: info@swecoparkmanagement.nl zal per verhuisdatum komen te vervallen.


In verband met onze verhuizing is ons kantoor op aanstaande maandag 22 januari 2018 gesloten. Uiteraard blijven wij voor urgente zaken telefonisch bereikbaar via +31 6 51215152. Via e-mail zijn wij die dag niet bereikbaar.

Wilt u onze nieuwe locatie komen bewonderen? Wij zien uw komst graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Erica Geering
Projectmedewerkster Parkmanagement


// Lees verder..


Stakingsdreiging U-OV

Onderstaand bericht hebben wij van U-OV ontvangen:

Het is onze missie om onze reizigers op een fijne, comfortabele manier van A naar B te brengen. Mogelijk lukt ons dit niet op 4 januari 2018.

De vakbonden dreigen met een landelijke staking. Dit kan betekenen dat onze bussen en trams deze dag helemaal niet rijden. De werkgevers in het openbaar vervoer zijn met de vakbonden in gesprek over een nieuwe cao. De werkgevers wilden graag verder onderhandelen. Er lag nog geen eindbod op tafel. De bonden hebben ervoor gekozen om de onderhandelingen af te breken. Zij hebben een ultimatum neergelegd dat op 2 januari 2018 om 12.00 uur afloopt. 

De vakbonden dreigen een landelijke staking te organiseren op 4 januari. Onze reizigers, uw medewerkers, zijn hier mogelijk de dupe van en dat vinden wij uitermate vervelend. 

Wij adviseren u en uw medewerkers om in uw planning rekening te houden met de mogelijkheid dat er geen openbaar vervoer rijdt op 4 januari 2018.

Desgewenst lichten we e.e.a. graag nog verder toe. U kunt hiervoor uiteraard contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 – 20 76 57 90  


// Lees verder..


Voorlopig geen oplossingen voor files bij Leidsche Rijntunnel

De tunneldosering in de Leidsche Rijntunnel zal de komende jaren files en vertragingen blijven veroorzaken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur ziet geen directe mogelijkheden om de negatieve effecten van de dosering aan te pakken.

In 2016 werd al vastgesteld dat de dosering bij de Leidsche Rijntunnel tot problemen leidt. Het verkeer op de A2 staat regelmatig vast, omdat file in de tunnel voorkomen moet worden. De tunnel moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en daarom wordt het verkeer met behulp van tunneldosering al eerder stilgezet. De file staat dan niet ín maar vóór de tunnel. 

Het afgelopen jaar is bekeken of er oplossingen zijn. De minister schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat ze "filevorming als gevolg van tunneldosering onwenselijk vindt", maar dat ze op korte termijn geen geschikte oplossingen ziet. 

Onderzocht is bijvoorbeeld of een flexibel doseringssysteem kan helpen, maar dat blijkt nauwelijks effect te sorteren. Ook het verplaatsen van de doseerlocatie of het omleiden van bestemmingsverkeer verhelpt de problemen niet. 

Uit het onderzoek van het ministerie blijkt verder dat de verkeersdrukte rond de tunnel het afgelopen jaar alleen maar toegenomen is. De minister wil daarom vooral inzetten op een betere doorstroming van het omliggende wegennet. Ook moet worden bekeken of het verkleinen van de zogenoemde filevrije zone een optie is. Nu wordt de dosering toegepast als een file de tunnel op 2000 meter nadert. Als die marge verkleind kan worden zou dat een positief effect kunnen hebben, verwacht de minister. 

Minister Van Nieuwenhuizen wil de dosering zelf vooralsnog in stand houden. "Het vermijden van een file in de tunnel, verhoogt de veiligheid van de weggebruiker", schrijft ze. 


Bron: www.rtvutrecht.nl


// Lees verder..


Stadsbaantunnel blijft een week langer dicht.

De werkzaamheden aan de Stadsbaantunnel langs de A2 in Utrecht lopen uit en daarom moet de tunnel bij Leidsche Rijn een week langer dicht dan vooraf was gepland.

De tunnel wordt onder handen genomen omdat er een stuk beton naar beneden was gekomen. Deze week werd begonnen aan de opknapbeurt. De tunnel zou aanstaande maandag weer open gaan, maar dat wordt uitgesteld omdat de aannemer meer tijd nodig heeft.

De gemeente verwacht nu dat de tunnel op maandag 4 december weer open kan, mits het weer een beetje meewerkt. Als het hard waait, kan er namelijk niet met hoogwerkers worden gewerkt en kunnen de werkzaamheden weer vertraging oplopen.

De Stadsbaantunnel loopt parallel aan de snelweg A2 en verwerkt het verkeer van en naar Leidsche Rijn. Omdat de tunnel dicht is, moeten automobilisten omrijden. CDA-raadslid Sander van Waveren noemt die omleiding op Twitter 'dramatisch' en wil dat er een betere manier wordt bedacht om auto's het stadsdeel in en uit te krijgen.

Bron: www.rtv.utrecht.nl
// Lees verder..


Stadsbaantunnel gaat een week op slot - vanaf 20 november

UTRECHT - De Stadsbaantunnel langs de A2 bij Leidsche Rijn gaat een week dicht voor herstelwerkzaamheden. De betonnen constructie voor de tunnel wordt aangepakt zodat er in de toekomst geen stukken meer vanaf kunnen vallen. 
 

In de zomer was de tunnel wekenlang op slot, omdat er gevreesd werd voor de veiligheid van het wegverkeer. In de middenberm lag een brok beton, dat door bevriezing los was gekomen van de zogeheten pergola voor de tunnel. Langdurig onderzoek wees uit dat er geen direct gevaar was en dat er later nog maatregelen konden worden genomen om de constructie te verstevigen.

Die werkzaamheden worden van 20 november tot en met 26 november uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk om de tunnel af te sluiten. Tegelijkertijd zullen nog een aantal andere werkzaamheden worden uitgevoerd, zegt de gemeente, zodat het aantal sluitingen van de tunnel wordt geminimaliseerd.

De Stadsbaantunnel loopt parallel aan de A2-tunnel en verwerkt het lokale verkeer van en naar Leidsche Rijn.

Bron: rtvutrecht.nl


// Lees verder..


Laatste nieuws

Twitter Button
Ernstige verkeershinder: werkzaamheden A12 Galecopperbrug
26 september tot 28 oktober 2019 Rijkswaterstaat werkt van donderdagavond 26 september 21.00 uur tot...
uitbreiding team Sweco Parkmanagement
Sinds kort maak ik deel uit van het team van Sweco Parkmanagement. Voor wie mij nog niet is tegengekomen...
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
» Alle berichten lezen