Organisatie

Parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Op bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn zijn gemeente en bedrijven door parkmanagement samen verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Het doel is een blijvend hoog kwaliteitsniveau van het private én openbare gebied.

Het delen van de verantwoordelijkheid betekent in veel gevallen ook gedeelde kosten. Bovendien bevordert parkmanagement de uitstraling en kwaliteit van een terrein. Elk bedrijf dat zich hier vestigt, verplicht zich tot het deelnemen aan het basispakket. Dit pakket bevat: beheer en onderhoud openbaar gebied, beheer en onderhoud van representatieve elementen op private kavels, terreinbeveiliging, bedrijfsbewegwijzering, afvalinzameling en -verwerking, vervoersmanagement, stedenbouwkundige en architectonische voorschriften en een management beheerorganisatie.

Parkmanagement vereniging
Daarnaast dienen de bedrijven lid te worden van de parkmanagement vereniging op De Wetering –Haarrijn, waarvan ook de gemeente Utrecht lid is. Lidmaatschap betekent stemrecht over de invulling van parkmanagement. Het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering heeft wordt bij De Wetering-Haarrijn bepaald door de kaveloppervlakte per bedrijf. De vereniging sluit een contract af met een beheerorganisatie, die er op zijn beurt voor zorgt dat onderaannemers het werk uitvoeren. Voor bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn is al een beheerorganisatie aangetrokken: Sweco Nederland BV. Parkmanagement is hier operationeel sinds 1 maart 2001. De beheerorganisatie is het aanspreekpunt voor de bedrijven. De leden dragen ook naar rato bij aan de kosten van parkmanagement. De gemeente Utrecht neemt de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en een deel van de kosten van management en bewegwijzering voor haar rekening.

Laatste nieuws

Twitter Button
Ernstige verkeershinder: werkzaamheden A12 Galecopperbrug
26 september tot 28 oktober 2019 Rijkswaterstaat werkt van donderdagavond 26 september 21.00 uur tot...
uitbreiding team Sweco Parkmanagement
Sinds kort maak ik deel uit van het team van Sweco Parkmanagement. Voor wie mij nog niet is tegengekomen...
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
» Alle berichten lezen